Berkel
donderdag 13 april 2023

Ut gaat!

Er ontbreken helaas enkele SOW-ers, onder meer vanwege werk (MHu), handel (RvE), thuiswerk (JKH) of een persoonlijk trainingsschema waar echt niet van afgeweken mag worden (JV). Maar met een opkomst van twaalf man voelt het zeker nog als Samen Op Weg. Het noopt ons zelfs tot splitsen tot in twee groepen, wat met de online tool weer zonder morren verloopt. Onze RouteLeiders EK en CvE nemen beiden de verantwoordelijkheid op zich van elk een groep van zes. Hieronder bevindt zich ook EC die een avond eerder al een ritje met HS gemaakt had. De controller is in vorm maar weet desondanks “dat elke kilometer meegenomen is”.
Hier volgt het Reelaas van de groep die als tweede vertrekt (omdat zij de wat later arriverende Gouwenees TK in de gelederen hadden).

Daar waar de eerstvertrokken groep onder leiding van EK rechtdoor de Hoogeveen in is gedoken, draaien wij links het Noordeinde op. Het is direct voelbaar uit welke hoek deze avond de wind waait. We rijden door het Bentwoud en denken reeds daar de Kuip te horen zinderen, het stadion waar een club uit Rotterdam-Zuid een wedstrijdje voetbalt. Ook dit schijnt een reden te zijn om een training te verzuimen.

We rijden links en rechts afslaand richting Zevenhuizense roeibaan waar de wind vrij spel heeft. Christian houdt herderlijk zijn groenblauwe schaapjes in de gaten, met speciale aandacht voor het zwart(gejackt)e schaap JWL. De routeleider kwijt zich voorbeeldig van zijn taak en draagt op een gegeven moment zelfs een dubbele helm door ook als fotograaf dienst te doen. Hij schiet prachtige foto’s van ondergaande zonnen en meevliegende ganzen (zie fotostrip hieronder).

 

Uitspraak van de week
10, Koen, Groenleer, KG, kg, Koen Groenleer, cjsgroenleer@hetnet.nl, , 2022-02-28 19:27:53, , Avatar foto

"Gaatut?"

Koen heeft goed opgelet tijdens de EHBO-cursus en heeft oog voor het welzijn van zijn ploegmakkers

JvE neemt veel kopwerk voor zijn rekening, samen met TK die ook bereid is voorin de wind te breken. Maar we vinden TK even later ook achterin de groep terug omdat het achter de breedste ruggen “ook wel lekker is om effe uit de wind te rijden”. Dat profijt proeven we allemaal, net als dat het kopwerk door nagenoeg  niemand gemeden wordt. JWL verkiest deze avond aanhoudend het laatste wiel, hoewel het misschien niet altijd een keuze genoemd kan worden. Routeleider CvE houdt zijn kudde echter met compassie bij elkaar, zodat we ook daadwerkelijk als zestal het verste punt bereiken en daar geSamenlijk de wind onze rug toekeren.

Vanuit Berkel worden we teruggeblazen. Net achter Zoetermeer (of er net voor, het is maar vanuit welke hoek je het bekijkt) stuiten we op een abrupt afgesloten fietspad, waardoor we nog een klein extra lusje hebben te rijden. Even later wordt in vliegende vaart de ‘Col de 209’ opgestoven waarbij het zwarte schaap de op hol geslagen kudde moet laten gaan. Uiteraard wordt er gereformeerd, maar al snel doemt nogmaals een klim op, namelijk de drietrapsklim ‘Côte de Bentwoud’. In de afdaling wordt duidelijk dat onze tocht wederom wordt onderbroken door een afsluiting, dit keer door een politiebusje. De agent van dienst maakt ons aan de voet van de Côte duidelijk dat men op zoek is naar twee voortvluchtigen die kort daarvoor een overval hebben gepleegd op het nabij gelegen tankstation. Met onze snelle racekarretjes en dito vorm hadden we graag de achtervolging ingezet, maar ons aanbod slikten we maar in omdat het om gewapende criminelen bleek te gaan. Het slechte nieuws kwam vooral bij JWL hard binnen want we werden genoodzaakt die klote Côte nog een keer te doen. Zonder aanloop dartelden we wederom richting top, waarbij onze nimmer opgevende JWL (respect!) een SOW-handje werd geholpen.

Eenmaal in de Hoogeveen ontfermde TK (met nog 10 extra km naar Gouda tegoed) zich over ons leeggereden maar nimmer dovende achterlicht. Voorin bereidden de gebroeders Van Eck zich alvast voor op een ecksplosieve eindspurt. Hun vader zette van ver een zelfopofferende leadout in waarna dit voorbereidende werk nog steviger werd voortgezet door KaaGee. Met de wok in zicht bleek JvE nog ergens een tandje over te hebben, zodat op de streep J won van C.

In de schaduw van de watertoren werd op elkaar gewacht, waarna ieder van ons huiswaarts keerden, keurig net voor donker (CvE bedankt!). Onderwijl liep SV toen nog juichend door de woonkamer.

Uw verslaggever ter plaatse: Hans van Eck